Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bản Già

Bản Già-Bắc Hà- Lào Cai
913867101
thbangia@bacha. vn. edu